กรดแทนนิก ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

กรดแทนนิก คืออะไร

กรดแทนนิก มีโครงสร้างซับซ้อนโดยประกอบด้วยกรดเอลลาจิก 9 โมเลกุลและน้าตาลกลูโคส 1 โมเลกุล โดยมีโครงสร้างดังรูปที่ 3 หลังจากที่กัดพืชหรือผลไม้ที่มีกรดแทนนิกแล้วจะทาให้เกิดความรู้สึกฝาดที่ปาก และขม กรดแทนนิกสามารถพบได้ทั้งในใบของพืชหลายชนิด ผลไม้ดิบ เมล็ดผลไม้ หรือแม้กระทั่งเปลือกของผลไม้ โดยกรดแทนนิกมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น มีฤทธิ์ในการตกตะกอนโปรตีน ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อรา ใช้เป็นยาแก้ท้องร่วง แก้บิด สมานแผล โดยกรดแทนนินสามารถพบได้ในพืชและผลไม้ภาคเหนือเช่น องุ่น ใบชา ลูกพลับ โดยองุ่นเป็นผลไม้ที่มีความเข้มข้นของกรดแทนนิกสูงซึ่งมีความสาคัญต่อการทาไวน์ นอกจากนี้ใบชาที่มีปริมาณกรดแทนนินสูงนั้นจะมีประโยชน์ในการช่วยลดการผลิตกรดไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) ซึ่งการผลิตกรดดังกล่าวมากเกินไป จะสามารถทาให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อได้ นอกจากนี้กรดแทนนิกยังพบมากในผลไม้ชนิดอื่นๆเช่น มะนาว มะนาวเหลือง ส้ม แคนตาลูป ฝรั่ง แตงโม ลูกแพร์ สับปะรด โดยเมื่อผลไม้เหล่านี้สุกระดับของกรดแทนนิกก็จะลดลงแต่ปริมาณน้าตาลฟรักโตสจะเพิ่มขึ้น อีกทั้งการปลอกเปลือกผลไม้ออกจะเป็นการลดปริมาณกรดแทนนิกลงไปอีกด้วย หรือผลไม้ที่มาจากพืชยืนต้นต่างๆ เช่น แอปเปิ้ล ท้อ องุ่น พลับ เป็นต้นและยังอาจพบได้ในธัญพืชต่างๆด้วย

กรดแทนนิก

โครงสร้างทางเคมีของกรดแทนนิก

P80 Natural Essence มี 5 Bioactive ซึ่งประกอบไปด้วย กรดแกลลิก  กรดเอลลาจิค กรดแทนนิค Corilagin และ GABA ที่จะช่วยให้สุขภาพของท่านดีขึ้น

Follow me!