P80 ผลงานวิจัยและรางวัลที่ได้รับ

ผลงานวิจัยของ P80 Natural Essence จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่านประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท พีเอ็มส์ กรุ๊ปส์ ได้ลงทุนในงานวิจัยครั้งนี้ไปถึง 2,500 ล้านบาท ได้ผลออกมาดังนี้ เพิ่มคุณภาพการนอนหลับ ท่านประยุทธ เล็งเห็นว่า การนอนหลับ เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจาก การนอนหลับจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะผลิต Growth Hormone ซึ่งฮอร์โมนนี้ร่างกายจะผลิตมาเฉพาะช่วงเวลาที่เราหลับสนิทเท่านั้น ผลการศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า 50 % ของผู้บริโภค พบการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก และมากกว่า 90 % ของผู้บริโภค รู้สึกแข็งแรง และมีคุณภาพการนอนดีขึ้น 2. Dr. Sandy Schwartz นักโภชนาการชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงกล่าวว่า “การบริโภคเครื่องดื่มลำไยสกัดเข้มข้น ตรา P80 เป็นประจำทุกวัน ส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณ” ผมมีความยินดีที่จะพูดว่า เครื่องดื่มลำไยสกัดเข้มข้น ตรา P80 เป็นความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางโภชนาการ ที่จะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้น กรดแกลลิก […]