กรดเอลลาจิก ทำหน้าที่ยับยั้งสารก่อมะเร็ง

กรดเอลลาจิก คืออะไร

กรดเอลลาจิก เป็นสารฟีนอลธรรมชาติและเป็นสารไดแล็กโทนของกรดเฮกซะไฮดรอกซีไดฟีนิก พืชสังเคราะห์กรดเอลลาจิกจากกระบวนการไฮโดรไลซิสสารกลุ่มแทนนิน เช่น เอลลาจิแทนนิน และเจรานิอิน ร่างกายมนุษย์สามารถย่อยสลายกรดเอลลาจิกได้ผ่านยูโรลิทิน

กรดเอลลาจิกสามารถต้านฤทธิ์ของสารก่อมะเร็งได้และเป็นสารยับยั้งมะเร็งที่ทาให้เซลล์ตายแบบอะพอพโทซีส (apoptosis) โดยพบว่าปริมาณกรดเอลลาจิกที่มีความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่ดี กรดเอลลาจิกที่มีความเข้มข้น 12.5 ถึง 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จะสามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งในช่องปากได้ ส่วนกรดเอลลาจิกที่มีความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จะสามารถเหนี่ยวนาให้เซลล์มะเร็งลาไส้ HT-29 และ HCT116 ตาย

กรดเอลลาจิก

โครงสร้างทางเคมีของกรดเอลลาจิก

P80 Natural Essence มี 5 Bioactive ซึ่งประกอบไปด้วย กรดแกลลิก  กรดเอลลาจิค กรดแทนนิค Corilagin และ GABA ที่จะช่วยให้สุขภาพของท่านดีขึ้น

เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ดื่มเครื่องดื่มลำไยสกัดเข้มข้น P80

สั่งซื้อ P80

สั่งซื้อ P80 Natural Essence

Follow me!