P80 ผลงานวิจัยและรางวัลที่ได้รับ

ผลงานวิจัยของ P80 Natural Essence จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่านประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท พีเอ็มส์ กรุ๊ปส์ ได้ลงทุนในงานวิจัยครั้งนี้ไปถึง 2,500 ล้านบาท ได้ผลออกมาดังนี้ เพิ่มคุณภาพการนอนหลับ ท่านประยุทธ เล็งเห็นว่า การนอนหลับ เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจาก การนอนหลับจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะผลิต Growth Hormone ซึ่งฮอร์โมนนี้ร่างกายจะผลิตมาเฉพาะช่วงเวลาที่เราหลับสนิทเท่านั้น ผลการศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า 50 % ของผู้บริโภค พบการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก และมากกว่า 90 % ของผู้บริโภค รู้สึกแข็งแรง และมีคุณภาพการนอนดีขึ้น 2. Dr. Sandy Schwartz นักโภชนาการชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงกล่าวว่า “การบริโภคเครื่องดื่มลำไยสกัดเข้มข้น ตรา P80 เป็นประจำทุกวัน ส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณ” ผมมีความยินดีที่จะพูดว่า เครื่องดื่มลำไยสกัดเข้มข้น ตรา P80 เป็นความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางโภชนาการ ที่จะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้น กรดแกลลิก […]

Share

กรดแทนนิก ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

กรดแทนนิก คืออะไร กรดแทนนิก มีโครงสร้างซับซ้อนโดยประกอบด้วยกรดเอลลาจิก 9 โมเลกุลและน้าตาลกลูโคส 1 โมเลกุล โดยมีโครงสร้างดังรูปที่ 3 หลังจากที่กัดพืชหรือผลไม้ที่มีกรดแทนนิกแล้วจะทาให้เกิดความรู้สึกฝาดที่ปาก และขม กรดแทนนิกสามารถพบได้ทั้งในใบของพืชหลายชนิด ผลไม้ดิบ เมล็ดผลไม้ หรือแม้กระทั่งเปลือกของผลไม้ โดยกรดแทนนิกมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น มีฤทธิ์ในการตกตะกอนโปรตีน ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อรา ใช้เป็นยาแก้ท้องร่วง แก้บิด สมานแผล โดยกรดแทนนินสามารถพบได้ในพืชและผลไม้ภาคเหนือเช่น องุ่น ใบชา ลูกพลับ โดยองุ่นเป็นผลไม้ที่มีความเข้มข้นของกรดแทนนิกสูงซึ่งมีความสาคัญต่อการทาไวน์ นอกจากนี้ใบชาที่มีปริมาณกรดแทนนินสูงนั้นจะมีประโยชน์ในการช่วยลดการผลิตกรดไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) ซึ่งการผลิตกรดดังกล่าวมากเกินไป จะสามารถทาให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อได้ นอกจากนี้กรดแทนนิกยังพบมากในผลไม้ชนิดอื่นๆเช่น มะนาว มะนาวเหลือง ส้ม แคนตาลูป ฝรั่ง แตงโม ลูกแพร์ สับปะรด โดยเมื่อผลไม้เหล่านี้สุกระดับของกรดแทนนิกก็จะลดลงแต่ปริมาณน้าตาลฟรักโตสจะเพิ่มขึ้น อีกทั้งการปลอกเปลือกผลไม้ออกจะเป็นการลดปริมาณกรดแทนนิกลงไปอีกด้วย หรือผลไม้ที่มาจากพืชยืนต้นต่างๆ เช่น แอปเปิ้ล ท้อ องุ่น พลับ เป็นต้นและยังอาจพบได้ในธัญพืชต่างๆด้วย P80 Natural Essence มี […]

Share